Definicions Català

  • Estret, petit o limitat en quantitat, mida, intensitat o importància.