Definicions Català

  • Fet d'expressar alguna cosa per escrit.
  • Escrit que es fa com a exercici escolar sobre un tema determinat: hem de fer una redacció sobre les vacances d'estiu.
  • Conjunt de persones que redacten o escriuen els continguts d'un diari, d'una revista o de qualsevol altra publicació periòdica, d'una emissora de ràdio o d'un programa de televisió: tota la redacció ha manifestat el seu desacord amb les mesures que s'havien pres.
  • Lloc o oficina on treballa aquest conjunt de persones: la redacció d'aquest diari és oberta tota la nit.