Definicions Català

  • Mitjà que serveix per aconseguir alguna cosa o per satisfer una necessitat: beure molta aigua i fer exercici són bons recursos per mantenir el cos sa.
  • Reclamació escrita que es presenta a un poder judicial o administratiu per sol·licitar que canviïn o anul·lin la decisió que ha pres un organisme o una persona que té menys poder.
  • recursos  Mitjans que es fan servir per viure i per subsistir: al Tercer Món, la majoria de famílies no tenen recursos i moltes persones moren de fam recursos econòmics Béns i diners que té una persona o una comunitat. recursos naturals Béns que provenen de la natura i que tenen aplicació per a l'ús humà: l'aigua i els minerals són recursos naturals.