Definicions Català

  • Característica del que és recte, que no té corbes ni angles.
  • Característica del que és recte i just: els jutges han de saber actuar amb molta rectitud. sin:  formalitat