Definicions Català

  • Que és rectangular: dos dels costats d'un triangle rectangle han de formar un angle de 90o.
  • matemàtiques Figura geomètrica plana de quatre costats, iguals dos a dos, que té els quatre angles rectes: les piscines olímpiques tenen forma de rectangle.