Definicions Català

  • Espai o seguit de llocs per on passa una persona o una cosa quan es desplaça: un recorregut per les esglésies romàniques del Pirineu. sin:  itinerari,  trajecte