Definicions Català

  • Fet de recordar una persona absent o una cosa passada, especialment si es fa d'una manera solemne: es farà un acte en record de l'Arnau. sin:  commemoració
  • Objecte que es guarda per no oblidar algú o algun lloc: he anat a Rússia i t'he portat una nina com a record.
  • records  Salutació afectuosa que envia una persona a una altra per escrit o a través d'algú altre: si veus l'Anna, dóna-li records.
  • Resultat que s'obté en una prova esportiva que és millor que tots els anteriors de la mateixa categoria: l'atleta ha aconseguit el rècord en salt d'alçada.