Definicions Català

  • Espectacle musical a càrrec d'una sola persona que pot ser instrumentista o cantant: aquest tenor català oferirà un recital el proper dissabte.