Definiciones Catalán

  • Que rep o accepta algú o alguna cosa: aquesta persona és receptora d'un trasplantament de cor.
  • [aparell] Que rep senyals elèctrics, telegràfics, telefònics o radiofònics i els converteix en sons i senyals que es poden sentir o veure: tenim un receptor de ràdio a cada habitació.