Definicions Català

  • Indicació sobre els components d'alguna cosa i la manera de fer-la: la meva mare m'ha donat la recepta del pastís de poma.
  • Nota on un metge indica els medicaments que ha de prendre una persona i la manera com els ha de dosificar: per comprar alguns medicaments a la farmàcia es necessita la recepta del metge.