Definicions Català

  • Cosa o part d'una cosa, com ara una peça d'una màquina, d'un aparell, etc., que sen ubstitueix una altra d'igual que s'ha trencat o que no funciona.