Definicions Català

  • Que es dóna a algú i que, al mateix temps, es rep d'aquest en la mateixa mesura: la Joana i l'Abel senten una simpatia recíproca. sin:  mutu
  • gramàtica [oració, verb] Que expressa una acció que s'intercanvia entre dos o més subjectes i que recau sobre cadascun d'ells.