Definicions Català

  • Repel·lir, generalment una superfície, un cos que hi ha xocat: la paret va rebotar la pilota.
  • Rebotar.