Definicions Català

  • [persona] Que es nega a obeir l'autoritat o a seguir unes lleis establertes: soldat rebel; els rebels es van amagar a la muntanya perquè l'exèrcit no els localitzés. sin:  refractari
  • [persona, animal] Que és difícil d'educar, dirigir o controlar perquè no fa cas del que li manen: és perillós muntar un cavall rebel. sin:  obstinat
  • [mal, malaltia] Que és difícil de dominar, curar o véncer.