Definicions Català

  • Fer una acció o dur-la a terme: aquella alcaldessa va realitzar una labor molt important a la ciutat. sin:  acomplir,  efectuar
  • Dirigir una pel·lícula, un programa televisiu o radiofònic.
  • Fer que una cosa o una acció tingui lloc: estava disposada a realitzar el viatge que havia projectat fos com fos; aquest és un desig que difícilment es realitzarà.
  • realitzar-se  Arribar, una persona, a acomplir totalment les seves apiracions o els seus desitjos i sentir-se'n satisfeta: les labors humanitàries l'han ajudat a realitzar-se.