Definicions Català

  • Marca o senyal que queda sobre una superfície després de ratllar-la.
  • Que té ratlles: paper ratllat; una camisa ratllada.
  • Conjunt de ratlles d'una superfície.