Definicions Català

  • Línia que es traça amb un llapis, bolígraf, etc., damunt una superfície: amb quatre ratlles va dibuixar un quadrat.
  • Línia que es fa amb un objecte punxant a sobre d'una superfície: quan hem baixat l'armari han quedat unes ratlles a les parets de l'escala.
  • Doblec vertical que es fa quan es planxen uns pantalons o altres peces de vestir: la ratlla dels pantalons ha de quedar ben recta.
  • Sèrie de paraules disposades de manera horitzontal en una pàgina: un paràgraf de deu ratlles. sin:  línia
  • Línia que resulta quan se separa el cabell cap als costats amb una pinta: a vegades porta la ratlla al mig i a vegades la porta al costat. sin:  clenxa