Definicions Català

  • Tallar el pèl de la cara, del cap o d'una altra part del cos arran de la pell: molts ciclistes s'han de rasurar les cames. sin:  afaitar