Definicions Català

  • Característica de les coses que són estranyes o poc comunes: el quadre costava una fortuna per la seva raresa. sin:  originalitat
  • Objecte estrany o poc comú: als museus, s'hi poden veure moltes rareses.
  • Acció, dita o caràcter d'una persona extravagant o difícil de tracte: la gent se sorprèn quan veuen algú fent una raresa. sin:  extravagància