Definicions Català

  • Acte de pensar o relacionar idees, pensaments o raons mitjançant el coneixement.
  • Conjunt d'idees o de conceptes que es plantegen per demostrar una cosa: tothom ha cregut els seus raonaments. sin:  argument,  argumentació