Definicions Català

  • Peça fina i llisa de ceràmica, de pedra o d'un altre material resistent que, juntament amb altres de la mateixa forma i mida, es fa servir per cobrir el terra i les parets d'un lloc. rajola de València Rajola decorada i coberta d'una capa d'esmalt per una cara: les rajoles de València formen dibuixos i colors molt bonics.
  • Maó prim.