Definicions Català

  • Branca de la medicina que fa servir radiacions i substàncies radioactives, especialment els raigs X i el radi, per al diagnòstic i tractament de les malalties.