Definicions Català

  • De l'arrel o que hi té relació.
  • Que provoca una transformació total: duia els cabells molt llargs i se'ls ha tallat ras, quin canvi més radical! sin:  total
  • [persona] Que és partidari d'unes idees o d'unes actituds extremes o exagerades. sin:  extremista