Definitions Catalan

  • Aparell per detectar la presència i la posició d'objectes per mitjà d'ones electromagnètiques: el radar es fa servir en navegació i en meteorologia.