Definicions Català

  • Que es mou a gran velocitat: les aigües rabents de les riuades van fer caure alguns arbres. sin:  ràpid,  veloç
  • D'una manera molt ràpida: quan va veure el caçador, l'isard va fugir rabent.