Definicions Català

  • Que no té flexibilitat, que no es pot doblegar ni torçar: el va colpejar amb un objecte rígid. sin:  encarcarat
  • [persona] Que compleix o que fa complir les normes d'una manera excessivament rigurosa: tenim un director molt rígid. sin:  estricte
  • [persona] Que és decidit, tenaç o extremat en relació amb alguna cosa:és un rígid defensor dels animals i per això creu que tothom hauria de ser vegetarià. sin:  acèrrim,  reconsagrat