Definicions Català

  • Ira o violència provocada per un enuig molt gran que no es pot controlar: la seva cara mostrava la ràbia per haver estat insultat. sin:  còlera,  fúria
  • Sensació de molèstia o sentiment d'antipatia cap a algú: la mira malament perquè li té ràbia.
  • Malaltia infecciosa que pateixen alguns animals, especialment els gossos, i que es transmet a través de les mossegades d'aquests animals. sin:  hidrofòbia