Definicions Català

  • Substància medicinal que s'extreu de l'escorça d'alguns arbustos que creixen en algunes zones de Sudamèrica i d'Àsia: la quina s'usa com a medicina contra algunes malalties com la malària.
  • n. f. Beguda dolça feta amb aquesta substància i altres ingredients.
  • Joc que consisteix a marcar, cada jugador, les caselles numerades d'un cartó a mesura que van sortint els números corresponents fins que guanya aquell qui marca primer totes les caselles. sin:  bingo,  plena
  • S'usa per preguntar sobre un element diferenciat dels altres que pertanyen a un mateix conjunt: quin dia vas celebrar l'aniversari?; -quines galetes has menjat?-No ho sé, no he mirat quines.
  • Introdueix oracions exclamatives i indica sorpresa, admiració, enuig, etc.: quin cotxe tan gran!; en quina s'ha ficat ara!
  • Que ocupa el lloc número 5 en una sèrie o que en té quatre davant seu. sin:  cinc,  cinquè
  • Noi que s'ha d'incorporar al servei militar. sin:  quinto
  • quints  Persones que formen el cinquè pis d'un castell humà.