Definicions Català

que

  • Introdueix oracions que fan de complement de temps, de causa, de conseqüència, de finalitat o de condició: vaig veure'l que ja s'havia tallat els cabells; no l'ajudis, que ho faci tot sol; necessito un got d'aigua, que em moro de set.
  • Introdueix el segon terme d'una comparació: ningú no és millor que ningú; aquest vestit és igual que el teu.
  • Seguit d'un verb en subjuntiu, expressa un manament o una ordre: qui vulgui alguna cosa, que vingui a demanar-la.
  • Forma part d'un gran nombre de locucions conjuntives, com ja que, malgrat que, només que, mentre que, etc.
  • Introdueix oracions interrogatives i exclamatives:-que em deixes el llapis?- que no cal que me'l demanis!
  • S'usa davant del verb per donar-li més intensitat: porten tota la tarda xerra que xerra; i el noi que li contesta malament.
  • Introdueix oracions exclamatives i intensifica el sentit de quantitat o el significat d'un adjectiu: que meravellós!; que mengen!, han buidat la nevera.
  • Indica molta quantitat: que en sap de coses!; que gent que ha vingut!
  • Introdueix oracions que fan de complement d'un nom i va sempre precedit d'una preposició: aquell és el cirerer de què t'havia parlat; aquesta és l'espasa amb què lluitava el comte; aquesta és la ciutat a què fa referència la novel·la.
  • S'usa per preguntar 'quina cosa': què ha passat?; de què rius?; per què arribes tan tard?; amb què et posaràs aquest jersei?