Definicions Català

  • Que ocupa el lloc número 4 en una sèrie o que en té tres davant seu: és la quarta vegada que t'ho dic. sin:  quatre
  • Part d'una quantitat dividida en 4 parts iguals: eren 4 persones i els correspongué un quart a cadascú. sin:  quarter quart creixent Posició de la Lluna respecte al Sol i a la Terra quan presenta il·luminada la seva meitat dreta. quart minvant Posició de la Lluna respecte al Sol i a la Terra quan presenta il·luminada la seva meitat esquerra.
  • Període que dura quinze minuts i que és la quarta part d'una hora: fa un quart que s'espera; ens trobarem a un quart de vuit.
  • quarts  Persones que formen el quart pis d'un castell humà.