Definicions Català

  • Indica una persona o una cosa no determinada, sense precisar quina és la seva identitat: dóna'm qualsevol llibre d'aquests; pots posar-hi qualssevol colors; aquella trucada podia ser de qualsevol.