Definicions Català

  • [objecte, figura] Que té quatre costats iguals que formen quatre angles rectes: una finestra quadrada.
  • matemàtiques Figura geomètrica plana amb quatre costats iguals que formen quatre angles rectes.
  • matemàtiques Valor que resulta de multiplicar una quantitat per si mateixa: el quadrat de 3 és 9; 5 elevat al quadrat (52) és 25.