Definicions Català

  • Ciència que estudia la composició i les propietats de les substàncies i les transformacions que experimenten. química biològica Branca de la química que estudia els éssers vius. química inorgànica Branca de la química que estudia els compostos minerals i els elements químics. química orgànica Branca de la química que estudia els compostos que estan formats per molècules que contenen carboni.