Definicions Català

  • Llista de preguntes o qüestions que una persona ha de contestar: el professor va repartir els qüestionaris i ens va donar una hora per contestar-los.