Definicions Català

  • Pregunta que es planteja per esbrinar la veritat sobre alguna cosa o per conèixer l'opinió d'una persona: el públic va plantejar diverses qüestions al científic.
  • Assumpte que s'ha de discutir o de demostrar, especialment quan atreu l'atenció general: avui tractarem de les qüestions relacionades amb el medi ambient.
  • Conflicte o problema que es té amb algú: hi ha persones que sempre busquen qüestions amb els altres.
  • Conjunt de problemes que tenen relació amb un assumpte determinat: la qüestió de l'explotació laboral és d'actualitat.