Definicions Català

  • Que punxa: s'ha fet mal amb un objecte punxant. sin:  punyent