Definicions Català

  • Que fa les coses en el moment assenyalat o que arriba a un lloc a l'hora convinguda: aquesta empresa sempre és puntual en els pagaments.
  • [fet, actuació, fenomen] Que és concret, limitat o específic: et faré només una pregunta puntual.