Definicions Català

  • Extrem fi i agut d'un objecte que punxa o talla: es va clavar la punta del llapis.
  • Extrem o part final d'una cosa, especialment si sobresurt: li ha sortit un gra a la punta del nas.
  • Part en forma d'angle que sobresurt de la vora d'un objecte o d'una peça: les taules quadrades tenen quatre puntes.
  • Clau petit i prim: hi clavarem unes quantes puntes d'acer i no es mourà.
  • Petita quantitat d'una cosa o grau mínim d'una qualitat: aquestes postres porten una punta de conyac.
  • puntes  Tires de teixit lleuger, transparent i decorat amb dibuixos o sanefes, que s'utilitzen per adornar les vores dels vestits i altres peces de vestir. sin:  randa