Definicions Català

  • Conjunt de trets característics de la psique d'una persona.