Definicions Català

  • De la psicologia o que té relació amb aquesta ciència: els malalts reben tractament psicològic.
  • De la psique i el psiquisme o que hi té relació: els psicòlegs dissenyen un perfil psicològic dels alumnes de primària.