Definicions Català

  • De la ment, de la consciència humanes o que hi té relació: algunes persones poden no tenir cap problema físic i, en canvi, tenir trastorns psíquics. sin:  mental