Definicions Català

  • [persona] Que mostra bon enteniment i maduresa en els seus actes i que actua amb moderació. sin:  reflexiu
  • [persona] Que actua amb cura a l'hora de fer una cosa a fi d'evitar possibles inconvenients, dificultats o danys. sin:  cautelós