Definicions Català

  • Fet de reunir o de guardar una certa quantitat de coses que es necessiten per a un fi determinat: hem de fer provisió d'aliments per a les vacances.
  • Conjunt de coses, especialment d'aliments, que es guarden o es reserven per a un fi determinat: haurem de baixar al poble a comprar perquè se'ns han acabat les provisions. sin:  estoc,  existències Normalment es fa servir en plural.