Definicions Català

  • Que no està mancat d'alguna cosa, que ho té: alguns animals estan proveïts de banyes.