Definicions Català

  • Cobrir o defensar algú o alguna cosa perquè no pateixi un mal o un perill: les ulleres de sol protegeixen els ulls dels raigs del sol.
  • Afavorir el desenvolupament o a la prosperitat d'una cosa o d'una acció: és un milionari que dedica una part dels seus diners a protegir la cultura artística.