Definicions Català

  • Que protegeix o defensa d'algun mal o perill: treballa en una societat protectora d'animals.
  • Objecte que serveix per protegir determinades parts del cos: els boxejadors es posen protectors a la boca.