Definicions Català

  • Fet de defensar algú o alguna cosa perquè no pateixi un mal o un perill: el testimoni va necessitar protecció de la policia. sin:  asil
  • Cosa que serveix per protegir d'un mal o d'un perill: si surts a patinar posa't les proteccions als genolls i als colzes.