Definicions Català

  • Fer que una cosa tingui la deguda proporció amb una altra.
  • Posar a disposició d'una persona allò que necessita o allò que li convé per a una finalitat determinada: al taller li van proporcionar un cotxe mentre arreglaven el seu. sin:  procurar