Definicions Català

  • Persona que té el dret de propietat sobre una cosa, especialment sobre un bé immoble:és propietari d'una finca als afores de la ciutat. sin:  amo