Definicions Català

  • Que és a prop d'una cosa en el temps o en l'espai: les cases properes a l'edifici cremat també han sofert danys. sin:  pròxim
  • Que ve immediatament després d'una altra persona o cosa: no ho tindré acabat fins al proper dijous. sin:  pròxim